Waarom Risk Factory?

Ondernemen = Verantwoord Risico nemen

Advies over Risico Management & Interne Beheersing helpt u om uw ondernemingskansen in balans te houden met aandacht voor risico factoren; het helpt u om uw interne organisatie aan te laten sluiten bij continue veranderende omstandigheden.

Veranderingen in uw omgeving, een verandering van strategie, nieuwe doelstellingen; deze en andere factoren veroorzaken dat een groot aantal organisaties in een dynamische situatie opereren.
De hieraan gerelateerde kansen en mogelijkheden, die het behalen van doelstellingen kunnen doen versnellen, worden in de meeste gevallen snel onderkend. Echter, de aandacht voor de bijkomende risico’s en onzerkerheden wordt regelmatig over het hoofd gezien.
Daarnaast is er regelmatig gebrekkige aandacht voor aanpassing van de Interne Organisatie naar de veranderde omstandigheden.

Uitgebreide ervaring op het gebied van risico management en interne beheersing zorgt er voor dat wij diepgaand advies kunnen geven aan uw organisatie. Risk Factory streeft continue naar een pragmatische aanpak.
Zo wordt bij de risico identificatie altijd uw strategie en doelstellingen als startpunt gebruikt. Vervolgens wordt samen met management vastgesteld welke risico’s onvoldoende beheerst worden en welke aanvullende beheersmaatregelen geeimplementeerd moeten worden.

Specifieke aandacht wordt besteed aan uw organisatie cultuur, aangezien dit een cruciaal aspect is bij het succesvol geimplemeenteerd krijgen van Risicomanagement en Interne Beheersing.

Het resultaat zal zijn dat Risico Management en Interne Beheersing een natuurlijk ondeeel worden van het reguliere management proces. Daarmee kan voorkomen worden dat een grote aparte Risico management afdeling binnen uw organisatie opgezet moet worden.